Nový rok, uzávěrka

V KOSYSu, v jednom z mála účetních programů, můžete zpracovávat nový i starý rok současně, aniž byste museli zakládat novou knihovnu a kopírovat záznamy. Všechny uzávěrkové operace se provádějí na základě zadaného období a tak i hospodářský rok může být odlišný od kalendářního. Na poradenských linkách se opakují stejné dotazy a tak zde uvádíme pár tipů:

Fakturace - nastavení řady

Ti uživatelé, kteří používají více řad dokladů u faktur odeslaných a přijatých, by si měli nastavit např. řadu 2022xxxx v "parametrech" datové knihovny, záložka "předkontace a řady". Pak program faktury čísluje do starého nebo nového roku podle vybrané řady. Nově lze v konkrétní řadě zablkokovat vytváření nových faktury, abyste nevystavovali doklady do starého roku, pokud je již uzavřen. Ostatní doklady, jako např. příjemka skladu S+ nebo pokladní doklady, jsou číslovány automaticky podle období, do kterého doklad pořizujete.

MZDY

Od 1.1.2022 se mění ve mzdách některé parametry (pro zprac. období od 01/2022). Pokud zakládáte novou datovou knihovnu (firmu), pak se parametry nastaví automaticky. Do již zpracovávaných si musíte změny provést sami. Do parametrů modulu mezd se dostanete kliknutím pr. tlačítkem myši na ikonu modulu a hlavní změny jsou na záložkách "Parametry modulu" a "Sociální a zdravotní pojištění, náhrady za nemoc". Stačí myší najet na červeně označené pole, dvojklikem myši zapíšete aktuální platnou sazbu.

-  Hlavní změnou pro rok 2022 je zrušení limitu pro bonus  (§35c, odst.4 zák. 586/1992). Ruší se měsíční omezení (dříve 5025) pro rok 2022, ale také roční omezení (dříve 60300) a to je platné i pro vyúčtování daní pro rok 2021. V parametrech je tedy maximální výše bonusu nastavena na "999999".
- "Stravenkový paušál" - peněžitý příspěvek na stravování můžete vyplácet přes mzdovou složku 706 až do výše 70% horní hranice stravného a nastaveným kódem v poli STRAVA v kmeni na "N". V parametrech si nastavíte mzdovou složku 706 jako privátní a zadáte SAZBU ve výši denní částky stravenkového paušálu za odpracovanou směnu. V roce 2022 je maximální částka 82,60Kč (dříve 75,60Kč). 

Podrobný návod k nastavení peněžitého příspěvku na stravu z roku 2021 zde.

- Podle §35ba (zák.586/1992) se zvýšila sleva na dani na poplatníka na 2570Kč. Změnu provedete v evidenci pracovníků kliknutím do sloupce SDPOPLATNIK a tlačítkem "Hromadná změna".
Daňové zvýhodnění na děti podle §35c na 1. dítě zůstává ve výši 1267Kč, 2. dítě se zvyšuje na 1860Kč a na další dítě pak 2320Kč. Změna proběhla zákonem č. 285/2021 v červenci roku 2021 s ponecháním výše zvýhodnění v měsíčním zúčtování mzdy v tehdy platné výši, ale pro roční zúčtování ve formuláři "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" se použijí již tyto sazby. Je tedy zásadní, aby byly správně vyplněny údaje o dětech v kmenovém souboru. Do formuláře na řádek 23. se nepíše souhrn uplatněných měsíčních slev za celý rok, ale nárok ve výši nových sazeb se vypočítá zpětně podle správně vyplněné tabulky dětí. Prosíme o zvýšenou pozornost při vytváření formuláře.

Inventarizace rozvahových účtů (saldo)

V bankovních výpisech zkontrolujte konečný stav ve funkci "Kontrola". Program porovnává bankovní výpisy s účtem 221 a budete upozorněni na případné nesrovnalosti ve sloupci "Chyba".

V účetnictví ve funkci "Tisk" spusťte "Předvahu", která vytiskne všechny účty u zaúčtovaných dokladů včetně počátečních a konečných stavů a provede kontrolu na správnost účtování. Jako chyby naleznete v sestavě účtování na neexistující účty v osnově, účtování na syntetický a analytický účet současně a rozdílem bude označen nesouhlas mezi MD a DAL. Tlačítkem "Kontrola" v účetnictví spustíte automatickou kontrolu knih faktur na účetnictví, dph, peněz na cestě (převod do pokladen), nespárované doklady na vybraném účtu... Roční uzávěrka je popsána v kap. 4.18. příručky KOSYS.

Cizí měna

U cizí měny v bankovních výpisech a pokladnách spusťte tlačítkem "Kurzové rozdíly" automatický výpočet. Zadejte kurz vyhlášený ČNB a datum ke konci roku. Stav bankovního účtu a účtu 221 v účetnictví se může lišit o haléře, což je třeba dorovnat interním dokladem. Dokud nebude souhlasit konečný stav bankovního výpisu a účtu 221, nelze kurzový rozdíl spustit.

Ve fakturách odeslaných a přijatých spustíte kurzové rozdíly u nezaplacených tlačítkem "Tisk - Výpočet kurzových rozdílů". Funkci je nutné spustit 31.12. Nelze spouštět zpětně nebo vracet výpočet zpět. Zkušebně si můžete vytisknout sestavu bez změn a účtování. Detailní popis funkce naleznete v příručce KOSYS.

Inventura skladu

Ve skladu nejprve vytiskněte "inventurní soupisy", zjistěte rozdíly ve stavu skladu a upravte buď přímo na kartě (zaúčtuje se jako manko nebo přebytek) nebo ve funkci "pohyb-inventura". 

Nepopisujeme zde kompletní uzávěrku, jen odpovědi na nejčastější dotazy k uzávěrce.