Nový rok, uzávěrka

V KOSYSu, v jednom z mála účetních programů, můžete zpracovávat nový i starý rok současně, aniž byste museli zakládat novou knihovnu a kopírovat záznamy. Všechny uzávěrkové operace se provádějí na základě zadaného období a tak i hospodářský rok může být odlišný od kalendářního. Na poradenských linkách se opakují stejné dotazy a tak zde uvádíme pár tipů:

Konec EET od 1.1.2023

Od Nového roku dochází k ukončení povinnosti EET. Po svtupu do datové knihovny klikněte na PARAMETRY a na záložce EET zvolte "není povinnost".

MZDY 2023

Od Nového roku dochází k změně parametrů pro výpočet mezd. Po přechodu na 01/2023 klikněte pravou myší na ikonu modulu Mzdy a do všech červených polí klikněte dvakrát levou myší, správná sazba se zapíše automaticky. Nezapomeňte na záložku "Sociální a zdravotní pojištění", kde jsou uvedeny redukční hranice.

Od 01/2023 je odvod firmy na soc.poj. pro zdravotnické záchranáře a podnikové hasiče zvýšen. Takového zaměstnance označíte na kartě "Daň, pojistné" příznakem "Z" v srážet sociální pojištění.

Nový výpočet exekuce! Základní nezabavitelná částka se vypočte jako 2/3 (původně 3/4) ze součtu NNB (15597Kč) a ŽM (4860Kč). Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 1/4 ze základní nezabavitelné částky (dříve 1/3). Částka, nad kterou je mzda plně postižitelná jako 1,5 násobek součtu ŽM a NNB (původně 2 násobek).

SLEVA NA POJISTNÉM u zkráceného úvazku. Neplatí pro dohody, pouze jako klasický pracovní poměr. Je třeba předem požádat ČSSZ. Do kmene na kartu "Daň a pojistné" doplněno do nabídky "Srážet soc. poj." písmeno "s" a k tomu je třeba vyplnit "Sleva §7", kde doplníte písmeno a,b,c,d,e,f,g podle zákona č.589/1992 §7a. Hodin může mít min 8 a maximálně 30 týdně. Celkový vyměřovací základ za všechny prac. poměry jednoho zaměstnance nesmí přesáhnout 1,5 násobek průměrné mzdy a hodinová sazba nesmí být vyšší než 1,15 násobek průměrné hodinové mzdy. Má-li zaměstnanec více prac. poměrů, sleva je poskytována jen na jeden (rozlišeno výše uvedeným kódem "s"). Sleva se uplatní až ve formuláři Přehled o výši pojistného na ČSSZ, kde se bude rovněž vypisovat seznam zaměstnanců v tomto režimu, jejich vyměřovací základ a počty odpracovaných hodin. Návod zde.

Fakturace - nastavení řady

Ti uživatelé, kteří používají více řad dokladů u faktur odeslaných a přijatých, by si měli nastavit např. řadu 2023xxxx v "parametrech" datové knihovny, záložka "předkontace a řady". Pak program faktury čísluje do starého nebo nového roku podle vybrané řady. Nově lze v konkrétní řadě zablkokovat vytváření nových faktury, abyste nevystavovali doklady do starého roku, pokud je již uzavřen. Ostatní doklady, jako např. příjemka skladu S+ nebo pokladní doklady, jsou číslovány automaticky podle období, do kterého doklad pořizujete.

Inventarizace rozvahových účtů (saldo)

V bankovních výpisech zkontrolujte konečný stav ve funkci "Kontrola". Program porovnává bankovní výpisy s účtem 221 a budete upozorněni na případné nesrovnalosti ve sloupci "Chyba".

V účetnictví ve funkci "Tisk" spusťte "Předvahu", která vytiskne všechny účty u zaúčtovaných dokladů včetně počátečních a konečných stavů a provede kontrolu na správnost účtování. Jako chyby naleznete v sestavě účtování na neexistující účty v osnově, účtování na syntetický a analytický účet současně a rozdílem bude označen nesouhlas mezi MD a DAL. Tlačítkem "Kontrola" v účetnictví spustíte automatickou kontrolu knih faktur na účetnictví, dph, peněz na cestě (převod do pokladen), nespárované doklady na vybraném účtu... Roční uzávěrka je popsána v kap. 4.18. příručky KOSYS.

Cizí měna

U cizí měny v bankovních výpisech a pokladnách spusťte tlačítkem "Kurzové rozdíly" automatický výpočet. Zadejte kurz vyhlášený ČNB a datum ke konci roku. Stav bankovního účtu a účtu 221 v účetnictví se může lišit o haléře, což je třeba dorovnat interním dokladem. Dokud nebude souhlasit konečný stav bankovního výpisu a účtu 221, nelze kurzový rozdíl spustit.

Ve fakturách odeslaných a přijatých spustíte kurzové rozdíly u nezaplacených tlačítkem "Tisk - Výpočet kurzových rozdílů". Funkci je nutné spustit 31.12. Nelze spouštět zpětně nebo vracet výpočet zpět. Zkušebně si můžete vytisknout sestavu bez změn a účtování. Detailní popis funkce naleznete v příručce KOSYS.

Inventura skladu

Ve skladu nejprve vytiskněte "inventurní soupisy", zjistěte rozdíly ve stavu skladu a upravte buď přímo na kartě (zaúčtuje se jako manko nebo přebytek) nebo ve funkci "pohyb-inventura". 

Nepopisujeme zde kompletní uzávěrku, jen odpovědi na nejčastější dotazy k uzávěrce.