VERZE START - ZDARMA

 

Po třinácti letech provozu systému KOSYS® a s více než 5900 uživateli jsme připravili dárek pro všechny v podobě verze ekonomického systému KOSYS® do Windows® pro malé firmy a drobné podnikatele, která Vám umožní zpracovávat data na stejném softwaru, jako střední a velké firmy z celé ČR.  Nebudete omezeni výkonem programu, ale jen počtem záznamů, který Vám plně postačí, pokud jste drobným podnikatelem, malou firmou nebo jen nejste spokojeni s Vaším současným účetním softwarem a chcete vyzkoušet práci v jiném programu. Předností této verze je zachování pohodlného, přehledného a rychlého ovládání s možností vyhledání jakéhokoliv záznamu a informací k němu se vztahujících z jiných navzájem provázaných modulů. Informace jsou tříděny podle potřebných hledisek a způsob třídění je možno přepínat během práce. Ovládání těchto obrazovek je unifikováno v celém systému. 

A co vše ZDARMA dostanete?

Jednoduché účetnictví (daňová evidence) - peněžní deník, rozbor hospodaření, podúčty, zakázky, pokladny (i v cizích měnách), pokladní doklady, pokladní knihy, rozpočet DPH na doklady, součty, vyhledávání, aktuální stav, kurzové rozdíly. Podvojné účetnictví - účetní osnova s analytickými účty (Podnikatelé; Rozpočtové a příspěvkové org. a obce; Polit. strany, hnutí, občan. sdružení a jiné nevýdělečné org.; Banky). Předepsané sestavy a výpočty: účetní deník, hlavní kniha, předvaha, rozvaha, výsledovka a cash flow (statistické formuláře), středisková analýza, rozbor účtu, porovnání středisek, přehled hospodaření, rozbor zakázek, čerpání rozpočtu, aj., kontrolní funkce, roční závěrka. Faktury vydané (i v cizích měnách), EU, vyskladnění zboží, slevy, přirážky, dopravné, výpočet DPH (formulář, seznam plnění, souhrnné hlášení), dobropisy, předúčty, upomínky, penále, dodací listy, složenky, podací lístky. Přijaté faktury (i v cizích měnách), celní deklarace, devizové tuzemské, EU, převodní příkazy, bankovní výpisy (i devizové), homebanking, automatické párování s fakturami. Mzdová evidence s výpočtem mezd. Jsou prováděny měsíční, čtvrtetní i roční výpočty, automatické stanovování průměrů náhrad a zaúčtování do UCT. Tiskne sestavy pro vlastní evidenci, sestavy a převodní příkazy pro odesílání srážek, daní a pojištění. V této verzi modulu MZDY naleznete i XML soubor evidenčních listů nebo tisk přímo do formuláře ELDP. Samozřejmostí je společný adresář, dopisy, objednávky, kniha jízd, telefon, kalkulačka. 

Začněte pracovat v KOSYSu nyní

 

START verze systému KOSYS je omezena: 50 adres, 100 faktur vydaných, 100 faktur přijatých, 200 záznamů bankovního výpisu, 200 záznamů pokladny, 400 záznamů v podvojném účetnictví, mzdy pro 3 zaměstnance. Na tuto verzi se neposkytuje technická podpora ani záruka. Zdarma je START verze stažená z www.kosys.cz, při zaslání CD poštou účtujeme 500,-Kč.