O SPOLEČNOSTI

Firma KSoft s.r.o. byla založena, aby zastupovala zájmy autorů ekonomického systému KOSYS vyvíjeného od roku 1989 a dodávaného uživatelům již počátkem roku 1990 jako hotový produkt tehdy ještě v operačním systému MS DOS. Systém KOSYS je vyvíjen pod Microsoft Visual FoxPro 9 SP2, implementovatelný do všech operačních systémů Windows a plně využívající jejich nejmodernějších součástí. Systém KOSYS je dodáván konečnému uživateli jako hotový produkt se všemi funkcemi v základní modifikaci.

Ekonomický systém KOSYS je vytvářen ve spolupráci s ekonomy, daňovými poradci a auditory a je nadále upravován podle platných legislativních norem. Zvláštní důraz je kladen na připomínky uživatelů, jejichž respektováním jsme docílili snadné a rychlé obsluhy v profesionálním prostředí.

V současnosti systém KOSYS využívá přes 7000 podnikatelských subjektů, rozpočtových a příspěvkových organizací a bank. Na prvním místě našeho zájmu je spokojenost uživatelů a proto šíření systému KOSYS je prováděno výhradně prostřednictvím autorizovaných a smluvních dealerů, kteří jsou připraveni se uživatelům věnovat přímo na jejich pracovišti. Osobním přístupem je dosaženo efektivnějšího zaškolení obsluhy, rychlejší řešení problémů a snazší údržba systému bez nároku na zásah uživatele. Uživatelům jsou dále dostupné poradenské linky, na kterých jsou k dispozici přímo autoři ekonomického systému KOSYS. Změny a novinky jsou do systému KOSYS zapracovávány průběžně a nové verze jsou na těchto stránkách k dispozici ihned.


KSoft s.r.o.
Lázeňská 565
274 01 Slaný
Tel.: 312 520 589
Hotline: 607 810 903