NOVINKY23.10.2023 Odměny DPP a DPČ od 1.10.2023
Novelou zákona č.281/2023 dochází ke změně zákona 262/2006 Sb. (zákoník práce). Nová mzdová složka pro paušální náhrady nákladů při práci na dálku (MS70e) podle §190a odst. 1 písm. b). Nově se u DPP a DPČ bude počítat průměr při přechodu na další čtvrtletí a máme nové mzdové složky pro odměňování DPP/DPČ za práci přesčas, noc, So+Ne, svátek s rozlišením pro srážkovou a zálohovou daň. Podrobný popis naleznete zde.

14.2.2023 Sleva na sociálním pojištění pro zaměstnance na zkrácený úvazek.
Zákonem 216/2022 Sb. se mění zákon 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zaměstnavatel má nárok na slevu na pojistném ve výši 5% z vyměřovacího základu zaměstnance na zkrácený úvazek (§7a, odst.1). Podrobný popis zde.

04.11.2021 Prominutí DPH u energií
Podle Finančního zpravodaje 34/2021 je v listopadu a prosinci prominuto DPH u energií s tím, že se uvádí do přiznání na řádku 26 jako osvobozené plnění. Pokud fakturujete energie a další služby plátci, pak vystavujete fakturu v režimu osvobozené plnění (kód 517). Položky energií budou na faktuře se sazbou OS a ostatní se sazbou 21%. Při fakturaci neplátci podle §56a Zákona o DPH, pak vytvoříte novou fakturu s kódem osvobozeného plnění 530 a položky energií vytváříte s kódem sazby EN a ostatní položky s kódem sazby OS. Položky označené EN se zařadí v přiznání DPH do řádku 26 a položky označené OS pak do řádku 50.

12.04.2021 Havárie tisku velkých sestav
Ve Windows se po aktualizacích v minulých dnech objevila chyba při tisku z KOSYSu, tiskly se prázdné stránky u větších sestav nebo přímo havaroval tisk. Microsoft toto opravil VOLITELNOU aktualizací funkcí Windows 10, verze 20H2 (KB5000842). Stačí ve Windows spustit vyhledání aktualizací a vybrat tuto VOLITELNOU aktualizaci, nainstalovat a restartovat počítač.

09.04.2021 Samotestování zaměstnanců
Firmy provádějící samotesty na Covid u svých zaměstnanců mají možnost si nechat proplatit část ceny samotestů zdravotní pojišťovnou po registraci na https://aplikace.samotesty-covid.cz/. Přehled zaměstnanců v XLS formátu požadovaném pojišťovnou nyní nově naleznete v "Mzdy - Tisk - Jiné sestavy - ZP samotesty Covid". 

26.03.2021 Příklad pro karanténu přecházející z února do března
Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 15 dnů od 28. 2. do 14. 3. 2021. (příklad na přechodné ustanovení)
Nárok po dobu prvních 5 dnů karantény do 4. 3. 2021 nebude, karanténa byla nařízena před 1. 3. 2021. Nárok bude po zbývajících 9 dnů ode dne účinnosti zákona, tedy od 5. 3. do 13.3. 2021. Zaměstnavatel tedy vyplácí izolačku pouze po devět dní, potom navazuje standardně nemocenské.
Únor:
MS501 od 28.02. do 28.02, Nemoc=0
Březen:
MS501 od 01.03. do 04.03., Nemoc=2
MS502 od 05.03. do 13.03., Nemoc=2
MS501 od 14.03. do 14.03., Nemoc=3

Zaměstnavatel má od počátku propagováno, že jde o karanténu, nic víc nepotřebuje – pouze znalost přechodného ustanovení. Obdobně pokud jde o karanténu nařízenou 27. 2., 26. 2. atd., a to až do soboty 20. 2. 2021 (zde 14. den trvání karantény ještě vyjde na první den účinnosti zákona č. 121/2021 Sb. na 5. 3. 2021, tj. ještě se vyplatí příspěvek za tento jeden den).

17.03.2021 Příspěvek 370Kč v karanténě
Na základě zákona 121/2021 Sb. poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci k náhradě mzdy ještě příspěvek 370Kč za každý kalendářní den v karanténě nebo izolaci. Příspěvek je omezen do maximální výše 90% platu za pracovní dny, kdy by byl v práci. Podrobný návod ke stažení zde.
27.02.2021 Potvrzení na dobu nouzového stavu
Potvrzení zaměstnavatele na cestu do výkonu zaměstnání zde...
Formulář na cesty mimo okres ke stažení zde...
Čestné prohlášení zde...
24.02.2021 HomeOffice
Nabízíme zdarma KOSYS k volnému užití na doma během pandemie Covid-19. Více informací zde...
20.02.2021 Vzdálená práce na PC
Jak zprovoznit práci na vzdáleném počítači a pracovat na dálku přes internet např. z domova?

1) Mám v práci Windows Server. Kontaktujte svého IT pro nastavení KOSYS jako RemoteApp.

2) Mám v práci počítači s Windows10 verzí Professional. Návod na spuštění vzdálené plochy naleznete na  https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/jak-pou%C5%BE%C3%ADvat-vzd%C3%A1lenou-plochu-5fe128d5-8fb1-7a23-3b8a-41e636865e8c 
Počítač v práci musí být neustále spuštěn. Zkontrolujte nastavení režimu napájení, aby nedocházelo k vypínání pevných disků nebo uspávání počítače.

3) Na vzdáleném počítači a počítači doma nainstalujete program TeamViewer, pomocí něhož se dále propojíte https://www.teamviewer.com/cs/stahnout/windows/
Na takovém počítači může v danou chvíli pracovat jen jeden uživatel. Počítač v práci musí být neustále spuštěn. Zkontrolujte nastavení režimu napájení, aby nedocházelo k vypínání pevných disků nebo uspávání počítače.

4) Pronájem virtuálního serveru např. u https://www.forpsicloud.cz/ nebo https://www.zonercloud.cz/ Pomocí pevné IP adresy, přihlašovacího jména a hesla se můžete k virtuálnímu serveru připojit kdykoli a dokudkoli jen s pomocí počítače s Windows a internetu. Data zůstávají v datacentru, jsou zabezpečena proti havárii hw a pravidelně zálohována 24h denně (volitelná služba). Platíte pronájem dle konfigurace.

07.01.2021 Změny v modulu MZDY
Nastavení parametrů, uzávěrka a podrobný popis změn v modulu MZDY naleznete zde
20.12.2020 Export účetnictví 56GG
Pro rozpočtové a příspěvkové organizace lze exportovat účetnictví do formátu 56GG (Gordic) pro Středočeský kraj. Podrobný popis naleznete v kapitole 4.5.19. na straně 289 v příručce.
01.07.2020 Antivirus C
Podrobný návod s popisem je k dispozici zde.
14.04.2020 Excel - násobení sloupce koeficientem
Jak vynásobit sloupec náhrada mzdy koeficientem pojištění odvedeného firmou za zaměstnance? 
Podle obrázku níže klikněte myší na první buňku prvního řádku seznamu zaměstnanců ve sloupci Zdravotní pojištění (červený křížek), pak na horní liště programu Excel klikněte na „výraz“ označený FX a vyplňte podle obrázku v příloze koeficient odpovídající pojištění hrazeného firmou za zaměstnance. Klikněte na OK. Vypočítá se zdravotní pojištění na první řádek u prvního zaměstnance. Myší chytněte za pravý spodní okraj buňky (modrá šipka) a stáhněte dolů na poslední údaj tabulky. Výpočet se provede pro všechny. To stejné pak na SOC.
(Pro zvětšení obrázku na něj klikněte myší)06.04.2020 Rozdělení sloupce v Excel
Už je k dispozici soubor pro měsíční vyúčtování v programu Antivirus https://antivirus.mpsv.cz/vyuctovani 

V souboru jsou oddělené údaje pro Příjmení a Jméno, ale ve zdrojovém souboru z KOSYSu jsou tyto informace v jednom sloupci. Jak na to? Otevřete si Excel soubor generovaný KOSYSem (viz předchozí post) a pokračujte následovně:
- Přidejte další dva sloupce pro jméno a titul.
- Označte sloupec, kde se nachází dohromady příjmění+jméno+titul, vyberte na horní liště Excelu nabídku DATA a dále TEXT DO SLOUPCŮ s tím, že oddělovačem je MEZERA. Do samostatných sloupců se přenese Jméno a Titul.
- Otevřete si Excel program vyúčtování ze stránek MPSV a zkopírujte jednotlivé buňky do požadovaných sloupců (ctrl-c, ctrl-v). Odvod zdravotního a sociálního doplníte vzorcem ze sloupce "Náhrada mzdy". To určitě umíte ;-)


04.04.2020 Cílený program podpory zaměstnanosti "Antivirus"
Od 6. dubna bude na stránkách www.uradprace.cz a www.mpsv.cz  k dispozici žádost pro kompenzaci mzdových nákladů za dobu překážek v práci ze strany zaměstnavatele. Pročtěte si Manuál pro zaměstnavatele na stránkách ÚP

V současné chvíli není žádost ještě k dispozici, není jasná její struktura (XML, PDF, XLS), udělali jsme malou úpravu, jak požadovaná data dostat alespoň do formátu XLS, ve kterém pak můžete dále pracovat. Postup:
- Překážky zadáte zaměstnanci mzdovou složkou 66. U měsíční mzdy vyplněním OD-DO bude vypočítána náhrada za svátek ve všední den. Pokud zadáte MS66 hodinami, nebude se náhrada za svátek vypočítávat a bude překážka vypočtena za celý fond (zadané hodiny).
- Výpočet, rekapitulace, atd.
- Přepněte v KOSYSu ikonou v pravém spodním rohu tiskárnu na tisk do Excel (pravou myší)
- Dále v menu "TISK - Tisk vybrané mzdové složky" vyberete MS66, požadovaný měsíc a zvolíte TISK.
- Vytvoří se EXCEL soubor, který je dostupný přes ikonu "Obálka" na horní liště programu. V souboru bude jméno, číslo, rodné číslo, mzdová složka, počet hodin a částka. V částce nejsou započítány odvody (soc., zdr.)!

25.03.2020 Opatření Covid-19
Nová MS53 "OŠETŘ.bez.limitu". Shodný výpočet jako MS52, ale není limitována počtem dnů (9/16) jako MS52. Vše OD-DO se zapisuje do vyloučených dob pro ELDP. Protože u žádosti o ošetřovné není uvedeno číslo rozhodnutí a bez něj nelze odeslat přílohu k žádosti, byla podle doporučení ČSSZ zaškrtnuta volba "zahraniční mimo Slovenska". Tuto volbu ponechejte."Přerušení ošetřovného"
Pokud zaměstnanec bude část ošetřovného vykonávat práci, pak se použije v odchylkách vícekrát MS53 jen za dny, kdy se jednalo o ošetřovné (např. 1-10, 15-25). Dále si žadatel o dávku (pečující osoba) vyplní na ČSSZ formulář "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení" zde https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

Upravena MS66 PŘEKÁŽKY, která dříve generovala pouze 100% náhradu. Nově lze při volbě "privátní" nastavit procenta a sazbu např. 0,6 (60%). Pokud zadáte OD-DO bude u měsíční mzdy vypočten svátek jako náhrada mzdy. Zadáte-li MS66 v hodinách, nebude se náhrada za svátek počítat (směny).09.12.2019 eNeschopenka
Od 1.1.2020 bude v platnosti eNeschopenka. Žádost o nemocenské se bude odesílat standardně jako dosud, jen ve formuláři bude navíc číslo účtu u těch zaměstnanců, kteří dostávají výplatu na účet (MS989), u ostatních pak adresa pro zaslání složenkou. Informace o nástupu na nemocenskou obdrží zaměstnavatel do datové schránky nebo na email pověřené osoby.

Postup zřízení přístupu na ePortál ČSSZ:

- Na stránce www.eidentita.cz přihlásit. Zobrazí se "Nemáte zřízen účet? Proveďte nyní svou regostraci...". Registrujte se. Na zadaný e-mail přijde potvrzení registrace a následně informace, kam zajít (Czech Point) a o co zažádat. Tento mail vytisknout a vzít sebou na přepážku Czech Point. Jsou v něm všechny informace potřebné pro podání žádosti.

- Po registraci musí pověřená osoba přinést na ČSSZ formuláře ke zplnomocnění od zaměstnavatele. Po zpracování lze plně využívat ePortál ČSSZ.
Formuláře pro ČSSZ: Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu), Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje fyzickou nebo právnickou osobu), Sdělení zaměstnavatele o pověření k eSlužbám ČSSZ

Více obecných informací na stránkách https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele#zamestnavatel
07.11.2019 Konec platnosti certifikátů EET
Blíží se konec platnosti certifikátů vydaných v první vlně EET. Jakmile skončí platnost certifikátu, nebude možné ověřit tržbu a získat FIK na příjmový pokladní doklad. Je vhodné, abyste si konec platnosti ověřili na stránkách daňového portálu. Pokud jste si neuschovali přihlašovací údaje při vytváření certifikátu, musíte na znovu na FÚ, kde Vám je poskytnou.
Nový certifikát vložíte do KOSYSu podle návodu zde.
16.10.2019 Zaokrouhlení faktury
Upřesnění pro zaokrouhlení faktury vystavené pro bezhotovostní platbu. Faktura může být zaokrouhlena na celé Kč a zaokrouhlení nesmí být rozpočítáváno do základu a daně. Toto je správný postup a vyjádření Finanční správy naleznete zde.
26.04.2019 Změna výpočtu DPH
Od 1.4.2019 (s přechodným obdobím do 1.10.2019) začíná platit změna ve výpočtu DPH.

- Pro výpočet se použije pouze postup tzv. zdola. Výpočet "shora" (dříve rozdílný) byl použit v KOSYSu dříve pouze u pokladního dokladu při zadávání celkové částky a následného rozpočtu na základ+daň. Sjednoceno.

- Změna při výpočtu daně a jejím zaokrouhlení. Nově se vypočtená daň zaokrouhluje matematicky na dvě desetinná místa. Zaokrouhlení vypočtené daně zrušíte v PARAMETRY na záložce "DPH". Při vstupu do knihovny se provádí kontrola a budete upozorněni, pokud máte volbu zaokrouhlení zaškrtnutou.

- Ve verzi 29.17.5 byl zrušen rozpočet zaokrouhlené částky do základu a daně. Zaokrouhlení celkové částky na faktuře odeslané se již nebude rozpočítávat do základu a daně. 

zaokrouhlení dph

K zaokrouhlení máme vyjádření Generálního finančního ředitelství: Při výpočtu daně „shora“ a zaokrouhlení celkové částky úplaty, pokud je platba provedena v hotovosti, se v souladu s ustanovením §36 odst. 5 zákona o DPH částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty na celou korunu nezahrnuje do základu a daně a nepodléhá tak dani z přidané hodnoty. Jinak řečeno při platbě v hotovosti se hodnota zaokrouhlení nikam nerozpočítává ani nepřipočítává. K úhradě zdanitelného plnění provedené formou bezhotovostních plateb, které jsou realizovány buď platební kartou, nebo převodním příkazem, zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty do základu daně zákon o DPH výslovně neupravuje. Důvodem je předpoklad, že v bezhotovostním styku není nezbytně nutné zaokrouhlovat na celé koruny, neboť lze podle ustanovení §13 zákona o ČNB částky k úhradě uvádět na dvě desetinná místa. Pokud však obchodník úhradu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem (zákazník si může vybrat způsob úhrady), pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacímu rozdílu a zamezení možného opakovaného zaokrouhlování téže částky, je nutno dospět k závěru, že zaokrouhlovací rozdíl ani v tomto případě nevstupuje do základu a daně a nepodléhá tak dani z přidané hodnoty. Zaokrouhlením se ve všech přípa-dech hotovostní i bezhotovostní úhrady samozřejmě myslí pouze zao-krouhlení na nejbližší celou korunu.
22.01.2019 Uzávěrka 2018 a novinky pro rok 2019
Popis novinek ve mzdách a jak na uzávěrku za 2018 naleznete zde
25.10.2018 Zápis skutečného vlastníka do OR
Novelou zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění, došlo od 1. ledna 2018 ke vzniku nové povinnosti týkající se podnikatelů. Právnické osoby zapsané v příslušném veřejném rejstříku a svěřenské fondy budou mít nově povinnost evidovat své skutečné majitele – a to v neveřejné části registru. K provedení změny mají příslušné povinné subjekty čas od 1 do 3 let od nabytí účinnosti novely. Nechat zapsat skutečné majitele do nového rejstříku musí statutární orgán každého podniku, tedy například jeho jednatel nebo představenstvo. Návrh na zápis podají rejstříkovému soudu a ten pak skutečného majitele do pěti dnů zapíše do evidence. Vymezení pojmu skutečného majitele obsahuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (tzv. zákon proti praní špinavých peněz).
Formulář lze vyplnit na https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular a odeslat datovou schránkou příslušnému soudu.
30.08.2018 Automatická aktualizace kurzů
Doplněna funkce pro automatické stahování denních kurzů cizích měn z kurzového lístku ČNB. Na dokladu stačí zadat datum, měnu a kurz už se nabídne automaticky. Podrobný popis naleznete v příručce.
25.08.2018 EET - výměna certifikátu SSL
Pro SSL komunikaci s EET je potřeba mít nainstalovaný kořenový certifikát DigiCertGlobalRootG2 s prodlouženou platností, který je součástí OS. Pokud by chyběl, projeví se to chybovou hláškou "Communication Error: Stávající připojení bylo vynuceně ukončeno vzdáleným hostitelem." od 19.9.2018. Nechcete-li být zaskočeni, pak od 8.8.2018 si můžete funkčnost vyzkoušet v knihovně DEMO, kde se FIK ověřuje v prostředí Playground s pomocí nového certifikátu. Pokud nebude fungovat, nainstalujte certifikát z odkazu https://dl.cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crt. Klikněte na odkaz, zvolte "Otevřít" a dále "Nainstalovat certifikát".

15.04.2018 QR kód na fakturách
Faktury odeslané
Pro zobrazení QR kódu na faktuře je nutné vrátit v parametrech modulu originální formulář faktury. Individuální úprava formuláře v minulosti zachována nebude.


V parametrech datové knihovny je nutné mít vyplněn IBAN24, na který se bude platba zasílat. Zjistíte na svém výpisu z banky. Pokud nemáte vyplněno pole IBAN24 správně, pak ho vymažte a opište z výpisu SWIFTCODE (BIC) do stejně nazvaného sloupce, ukončete Enterem a pole IBAN24 se doplní automaticky.


QR kód se bude tisknout v záhlaví faktury:


Načtení QR kódu do faktur přijatých
Lze si pořídit čtečku QR kódu (USB vstup) a importovat faktury přímo do KOSYSu. Ve formuláři pro zadání přijaté faktury je nově tlačítko "QR", kterým zobrazíte formulář pro načtení řetězce z QR kódu. Data z papírové faktury se pak automaticky zapisují do formuláře.


Načtení QR kódu do faktur odeslaných

Pro potřeby účetních firem, které zpracovávají faktury vystavené klientem, je rovněž možno importovat faktury odeslané. 
29.01.2018 Změny ve mzdách 2018
Parametry
Každým rokem se mění parametry pro výpočet mezd a nově se při vstupu do modulu Mzdy kontroluje nastavení těchto parametrů pro daný rok. Při vstupu do parametrů modulu Mzdy jsou pak chybná pole podbarvena červeně. Stačí dvojklikem myši na červené pole a správná sazba se zapíše, nemusíte nic hledat.

Dohoda o provedení činnosti
Byly doplněny nové mzdové složky pro výpočet DPČ. Popis naleznete v příručce na straně 222. Zjednodušeně pro DPČ do 2499Kč použijete MS44a, pro DPČ ve výši 2500Kč použijete MS44b, nad 2500Kč to bude MS44c a pro členy SVJ a odboráře pak MS44d. Příklady z Mzdové účetní 12/2017 jsou v datové knihovně, na kterou se zobrazuje odkaz při spuštění KOSYSu.

Otcovská poporodní péče
OPP platná od 1.2.2018 se bude zadávat jako peněžitá pomoc v mateřství: začátek bude ve Vyjmutí s kódem M a datum konce zadáte do Návratu. Ještě upřesníme.
11.06.2017 ISPV - změna struktury souboru MP
Podle vyhlášky ČSÚ č.355/2016 Sb. byla rozšířena struktura souborů čtvrtletního šetření o průměrném výdělku o položku "Obor nejvyššího dosaženého vzdělání" a o položku "Název pracovní pozice". Tyto informace zadáte v evidenci zaměstnanců tlačítkem "Oprava" na záložce "Statistika". K tomu, aby se informace do souboru MP zapsaly, musí být v KOSYSu pořízeny nejpozději v posledním měsíci zpracovávaného čtvrtletí, nyní tedy v měsíci 06/2017. Podle sdělení Čj.: MPSV-2017/124271-652 nebudou tyto informace za první pololetí vyžadovány, není nutné se tedy do 06/2017 vracet, pokud již máte měsíc uzavřen.
20.02.2017 Windows 7 + EET
Pro správnou funkci EET v KOSYSu je třeba ve Windows .NET Framework 4.5. Jestliže neprovádíte pravidelné aktualizace a součást systému chybí, nebude možné EET spouštět. Nainstalujte si .NET z stránek Microsoft. Dále instalujte nejnovější verzi z www.kosys.cz a parametry pro EET nastavte podle návodu zde.     
01.02.2017 Náležitost mzdového listu
Podle § 38j odst. 2 písm. h) zákona o daních z příjmů mzdový list obsahuje údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňovém zvýhodnění.
Pokud bude na mzdovém listě mzdová složka 77 (daň minulý rok), pak bude na konci ML připomínka k přiložení formuláře "Výpočet daně a daň. zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti." Doporučujeme připojit k ML v době zúčtování daní, protože formulář je vždy aktuální na zpracovávané období.  
19.12.2016 Uživatelská licence č.7000!
Začátky KOSYSu jsou až v roce 1989, od roku 1990 se již začal KOSYS prodávat a dodnes k nám uživatelé přicházeli a i odcházeli. Po 27mi letech nám číslo nové licence v pořadí poskočilo na 7000 a uživateli jsme ze samé rodosti poskytli slevu 50%. Přijdete si za dalších 27 let pro slevu 100%? ;-)
13.11.2016 Inventura čtečkou čárového kódu
Inventuru ve skladu provedete nově i třetím způsobem a to čtečkou čárového kódu. Popis všech typů inventury naleznete v příručce na straně 339.
07.11.2016 KOSYS - EET Ostrý provoz
V KOSYSu je nyní ostrá verze odesílání EET spolu s možností vyzkoušení odesílání na playground. Podrobný popis EET, instalace a nastavení KOSYSu jak pro ostrý provoz, tak pro playground naleznete zde.
24.10.2016 KASA - EET
V těchto dnech probíhá implementace EET do externího programu KASA (autor p. Lichnovský). Tento program "běží" na počítači a je propojen se skladovým hospodářstvím v KOSYSu, kdy probíhá současně vyskladnění zboží. Ti, kdo potřebují jednodušší řešení v podobě "kalkulačky", si mohou vybrat pokladní sestavy nabízízející mobilní operátoři O2 nebo T-mobile.
06.10.2016 KOSYS - EET
EET máme v KOSYSu hotové! Faktury v hotovosti a pokladní doklady již umí EET. Zatím probíhá odesílání na neprodukční prostředí "playground" Finanční správy. Co vše je třeba k EET si můžete prohlédnout na těchto stránkách
11.03.2016 ISPV
Změna ve struktuře exportu čtvrtletní statistiky o platech ISPV. Změny doplněny v nové verzi, kterou je třeba nainstalovat před exportem prvního čtvrtletí.  
16.02.2016 Kontrolní hlášení DPH
Určitě si přečtěte návod ke kontrolnímu hlášení ZDE (15MB), což jsou pokyny doplněné o naše poznámky, kde v KOSYSu co vyplníte. Strach mít nemusíte, KOSYS si většinu operací ohlídá sám a pokud si vytisknete kontrolní sestavu ke KH, na případné chyby Vás upozorní. Jsou výjimky, které KOSYS sám nepozná např. týdenní tržba, kdy každý jednotlivý doklad nepřeshuje 10.000Kč, ale hromadně hranici překračuje. Zadejte do pokladny jednou částkou (základ + daň) a v "kód KH" nastavte, že se doklad bude kumulovat. Pokud si nebudete vědět rady, pak kontaktujte podpora@kosys.cz nebo volejte hotline 607 810 903. 
17.12.2015 Kontrolní hlášení DPH
Kontrolní hlášení je odzkoušeno a doufáme, že bez chyb. Cokoli by se vám nezdálo, pište na podpora@kosys.cz, kde budeme přednostně vyřizovat dotazy a připomínky k KH. Návod jsme doplnili do pokynů a je ke stažení ZDE (15MB). Doklady spadající do KH musíte vytvořit pod verzí 26.01.6 nebo vyšší.  
11.09.2015 Ověření adresy v ARES
V adresáři naleznete nově tlačítko ARES. Levým klikem se adresa podle IČ porovná s rejstříkem a pokud je nalezena odchylka, můžete si nechat adresu automaticky opravit. Pravým klikem můžete nahlédnout přímo do ARES k vyhledání dalších údajů o firmě.
07.08.2015 ID datové schránky
V parametrech datové knihovny (záložka "Název, sídlo, IČ, DIČ") je nově pole ID datové schránky a e-mail pro komunikaci s veřejnou správou. Jeden z těchto údajů musí být vyplněn.  
15.06.2015 Předdefinované texty faktur
Přepracována funkce pro uložení a správu předdefinovaných textů na fakturách odeslaných.
13.05.2015 Faktura přijatá devizová tuzemská
Vylepšení v pořizování tuzemských devizových faktur přijatých. Popis v příručce.
27.03.2015 Filtrování XML souborů
Formuláře v elektronické podobě XML, tiskové sestavy v JPG a TIF, exporty do XLS se ukládají do různých složek. Byly vylepšeny funkce pro jejich hledání, třídění a odesílání. Čtěte v příručce.
28.02.2015 Export statistické rozvahy a výsledovky do XML
Vytvořili jsme, zatím zkušebně, export statistické výsledovky a rozvahy do XML pro daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob na EPO . Podrobný popis zde
19.02.2015 Falešné hlášení AVAST FREE
Virovou laboratoří byla potvrzena falešná detekce, v aktualizaci AVAST FREE je oprava již od dnešního dne. Avast při instalaci již vypínat nemusíte.
18.02.2015 Falešné hlášení AVAST FREE
Tento týden se u někoho objevuje falešné hlášení viru souboru instal.exe při instalaci nové verze. Řešíme s laboratoří AVAST. Zatím si při instalaci nové verze dočasně vypněte antivir AVAST FREE, nainstalujte zdarma Microsoft ochranu počítače nebo pořiďte placenou verzi AVAST, která takto bezdůvodně nestraší. 
16.02.2015 Aktuální osnova pro podnikatele, statistická rozvaha a výsledovka
V osnově jsme nově vytvořili funkci porovnání používané osnovy na aktuální účtový rozvrh. Kliknutím na tlačítko "Kontrola na standard" se spustí nejprve kontrola chybějících účtů, které doplníte hromadně jedním tlačítkem. V druhém kroku se budou nabízet k výmazu neplatné účty, smažte. Ve třetím kroku se opraví názvy a kódy pro použití v rozvaze. Touto funkcí Vám zůstávají zachovány analytické účty!
Pokud takto opravíte osnovu, budou Vám fungovat i nové standardní definice statistické rozvahy a výsledovky bez složitého definování. Kdyby ne, pak pište na podpora@kosys.cz
30.01.2015 ČSSZ - přehledy v elektronické podobě
ČSSZ nově zavádí odesílání přehledu v elektronické podobě přes jejich web. KOSYS vyrobí XML soubor a veškeré problémy s odesíláním dále řešte s ČSSZ. Můžeme jen doporučit Internet Explorer jako výchozí prohlížeč. Pokud máte jiné (Mozila, Firefox, Google Chrome), pak si před vytvářením přehledu v KOSYSu a připojením na EPO spusťte Internet Explorer. Pro odeslání pomocí přihlašovacích údajů k datové schránce je třeba povolit instalaci doplňku "FormApps Plug-in" od Software 602 a.s.
05.01.2015 Dohody
Každá dohoda musí být zadána jako nový řádek v evidenci zaměstnanců. Pokud má u organizace jen dohodu bez hlavního pracovního poměru, musí mít pracovní poměr označen jako "I" a druh pracovně právního vztahu označen jako "Dohoda...". Má-li již existující zaměstnanec na hlavní pracovní poměr (označen jako "H") sjednánu ještě dohodu, zavedete ho pod stejným číslem a pracovní poměr označíte "O, P, Q...". Druh pracovně prácního poměru bude označen rovněž jako "Dohoda...".
V DPP a DPČ nesmí být použita MS menší než "4", naopak MS4xx nesmí být použita u ostatních pracovních poměrů. Druh pracovně právního vztahu se nastavuje v OPRAVA/STATISTIKA nebo v panelu SRÁŽKY/ODCHYKY. Dřívější praxe, kdy se MS4xx zadávaly do hlavního pracovního poměru nebo naopak se používaly v DPP a DPČ odměny atd. vedle k chybnému výpočtu soc. a zdr. pojištění a daně.
01.01.2015 Nová sazba DPH (10%)
V Parametrech datové knihovny na záložce "DPH" přibyl první sloupec označený jako "1. snížená sazba", kam zapíšete číslo 10. Pokud sazbu 10% DPH nepoužíváte, nezapisujte!
01.01.2015 Změna tiskárny při práci
V pravém dolním rohu ikony pro přepínání tisku přibyla nabídka "Jiná tiskárna". Po volbě se nabídne seznam všech nainstalovaných ovladačů tisku, zvolíte jinou než výchozí (např. PDF) a od této chvíle tisknete vše na tuto tiskárnu. Pro vrácení výchozí tiskárny použijete volbu "Vrátit výchozí tiskárnu".