Statistická výsledovka a rozvaha v XML

Připravili jsme pro Vás zkušební verzi exportu statistických formulářů rozvahy a výsledovky do XML ve verzi 25.09.6A. Tyto elektronické formuláře jsou nedílnou součástí daňového přiznání právnických osob. Do XML se převádějí formuláře statistické výsledovky, rozvahy plné nebo zkrácené. Funkce je určena pro Daňový portál MFCR, Elektronická podání daně z příjmů právnických osob (Vyhl. 500/2002 Sb.). Pozor: Nejprve importujete do EPO statistické sestavy a následně vyplňujete přiznání, nelze opačně! 

Než spustíte níže popsané operace, zazálohujte datovou knihovnu v první obrazovce funkcí "Zabalení (archivace) datové knihovny"!

Aktuální osnova

Upravili jsme účtovou osnovu a definici statistických formulářů, aby ve většině případů fungovaly formuláře bez úpravy definic. Je nutné spustit v osnově "Kontrola na standard" a nechat program opravit účty a kódy pro rozvahu. Při této funkci zůstávají vaše analytické účty bez změny.

Statistická rozvaha

Naleznete v "Účetnictví - Tisk - Rozvaha - Statistická". V údržbě formuláře začněte funkcí "Vrátit originální"(vyberte Podnikatelé nebo Podnikatelé zkrácená). Vytiskněte statistickou rozvahu a zkontrolujte na ÚČETNÍ, která je vždy v pořádku. Pokud se budou lišit, upravte definici statistického formuláře v "Údržbě formuláře" podle účetní rozvahy. 

Statistická výsledovka

Postup natažení originálního formuláře je obdobný jako u rozvahy. Proveďte natažení originálního a kontrolu na účetní výsledovku. U statistické výsledovky nejsou v UCT účty pro minulý rok, protože jsou uzavřeny pod účtem hospodářeského výsledku. Je třeba ve funkci "Jiný rok" vybrat rok 2013, vytisknout na obrazovku za období minulého roku a v údržbě formuláře statistické výsledovky volbou "Změna formuláře" spustit převod hodnot kliknutím na tlačítko "Minulý rok = běžný rok". Údaje se přesunou do sloupce "minulý rok". Nyní spusťte tisk za aktuální období. 

Export do XML

Po tisku statistických formulářů jsou data uložena ve formulářích a jejich export do XML spustíte v "Účetnictví - Tisk - Kopie statistických formulářů do EPO". Vytvoří se soubor uložený do \KSOFT\PORTVS a nabídne se připojení na EPO. Po načtení souboru se zobrazí prázdné daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, u kterého jsou statistické formuláře pod "Vybrané údaje z účetnictví". Klikněte dále na "Úprava ve formuláři" a pomocí průvodce vyplňte daňové přiznání. Rozpracovaný soubor si můžete uložit klikem na "Uložení prac. souboru".

Odesílaná data zkontrolujte, aby odpovídala skutečnosti, popř. opravte přímo na EPO. Pokud máte problémy s ovládáním EPO, kontaktujte podporu http://epodpora.mfcr.cz/index.html