Nový rok, uzávěrka

V KOSYSu, v jednom z mála účetních programů, můžete zpracovávat nový i starý rok současně, aniž byste museli zakládat novou knihovnu a kopírovat záznamy. Všechny uzávěrkové operace se provádějí na základě zadaného období a tak i hospodářský rok může být odlišný od kalendářního. Na poradenských linkách se opakují stejné dotazy a tak zde uvádíme pár tipů:

Fakturace - nastavení řady

Ti uživatelé, kteří používají více řad dokladů u faktur odeslaných a přijatých, by si měli nastavit např. řadu 2019xxxx v "parametrech" datové knihovny, záložka "předkontace a řady". Pak program faktury čísluje do starého nebo nového roku podle vybrané řady. Ostatní doklady, jako např. příjemka skladu S+ nebo pokladní doklady, jsou číslovány automaticky podle období, do kterého doklad pořizujete.

MZDY

Od 1.1.2019 se nám mění ve mzdách některé parametry (pro zprac. období od 01/2019). Pokud zakládáte novou datovou knihovnu (firmu), pak se parametry nastaví automaticky. Do již zpracovávaných si musíte změny provést sami. Do parametrů modulu mezd se dostanete kliknutím pr. tlačítkem myši na ikonu modulu a hlavní změny jsou na záložkách "Parametry modulu" a "Sociální a zdravotní pojištění, náhrady za nemoc". Stačí myší najet na červeně označené pole a zobrazí se nápověde se správnou částkou podle období.

Zvyšuje se částka pro vznik účasti na NP na 3000Kč, která se promítne i do ZP, ale ne do zákona o daních z příjmů. Tam nám zůstává pro srážkovou daň hranice 2500Kč. 

Kvůli rozdílné hranici pro srážkovou/zálohovou daň a vzniku účasti na NP byly upraveny MS pro DPČ:
- MS44a se použije pro DPČ (bez podepsaného prohlášení) do 2500Kč. Nesráží se pojištění, odvádí se srážková daň.

- MS44b se použije pro DPČ (bez podepsaného prohlášení) od 2501 do 2999Kč. Nesráží se pojištění, odvádí se zálohová daň.

- MS44c se použije pro DPČ (bez podepsaného prohlášení) od 3000Kč výše. Sráží se SOC a ZDR, odvádí se zálohová daň.

- MS44d se použije pro DPČ člena statutárního orgánu do 2500Kč. Sráží se ZDR, odvádí se srážková daň. Pro částku 2501Kč a vyšší použijete pro člena stat. orgánu MS722.

Inventarizace rozvahových účtů (saldo)

V bankovních výpisech zkontrolujte konečný stav ve funkci "Kontrola". Program porovnává bankovní výpisy s účtem 221 a budete upozorněni na případné nesrovnalosti ve sloupci "Chyba".

V účetnictví ve funkci "Tisk" spusťte "Předvahu", která vytiskne všechny účty u zaúčtovaných dokladů včetně počátečních a konečných stavů a provede kontrolu na správnost účtování. Jako chyby naleznete v sestavě účtování na neexistující účty v osnově, účtování na syntetický a analytický účet současně a rozdílem bude označen nesouhlas mezi MD a DAL. Tlačítkem "Kontrola" v účetnictví spustíte automatickou kontrolu knih faktur na účetnictví, dph, peněz na cestě (převod do pokladen), nespárované doklady na vybraném účtu... Roční uzávěrka je popsána v kap. 4.18. příručky KOSYS.

Cizí měna

U cizí měny v bankovních výpisech a pokladnách spusťte tlačítkem "Kurzové rozdíly" automatický výpočet. Zadejte kurz vyhlášený ČNB a datum ke konci roku. Stav bankovního účtu a účtu 221 v účetnictví se může lišit o haléře, což je třeba dorovnat interním dokladem. Dokud nebude souhlasit konečný stav bankovního výpisu a účtu 221, nelze kurzový rozdíl spustit.

Ve fakturách odeslaných a přijatých spustíte kurzové rozdíly u nezaplacených tlačítkem "Tisk - Výpočet kurzových rozdílů". Funkci je nutné spustit 31.12. Nelze spouštět zpětně nebo vracet výpočet zpět. Zkušebně si můžete vytisknout sestavu bez změn a účtování. Detailní popis funkce naleznete v příručce KOSYS.

Inventura skladu

Ve skladu nejprve vytiskněte "inventurní soupisy", zjistěte rozdíly ve stavu skladu a upravte buď přímo na kartě (zaúčtuje se jako manko nebo přebytek) nebo ve funkci "pohyb-inventura". 

Nepopisujeme zde kompletní uzávěrku, jen odpovědi na nejčastější dotazy k uzávěrce.