Nový rok, uzávěrka

V KOSYSu, v jednom z mála účetních programů, můžete zpracovávat nový i starý rok současně, aniž byste museli zakládat novou knihovnu a kopírovat záznamy. Všechny uzávěrkové operace se provádějí na základě zadaného období a tak i hospodářský rok může být odlišný od kalendářního. Na poradenských linkách se opakují stejné dotazy a tak zde uvádíme pár tipů:

Fakturace - nastavení řady

Ti uživatelé, kteří používají více řad dokladů u faktur odeslaných a přijatých, by si měli nastavit např. řadu 2021xxxx v "parametrech" datové knihovny, záložka "předkontace a řady". Pak program faktury čísluje do starého nebo nového roku podle vybrané řady. Nově lze v konkrétní řadě zablkokovat vytváření nových faktury, abyste nevystavovali doklady do starého roku, pokud je již uzavřen. Ostatní doklady, jako např. příjemka skladu S+ nebo pokladní doklady, jsou číslovány automaticky podle období, do kterého doklad pořizujete.

MZDY

Od 1.1.2021 se mění ve mzdách některé parametry (pro zprac. období od 01/2021). Pokud zakládáte novou datovou knihovnu (firmu), pak se parametry nastaví automaticky. Do již zpracovávaných si musíte změny provést sami. Do parametrů modulu mezd se dostanete kliknutím pr. tlačítkem myši na ikonu modulu a hlavní změny jsou na záložkách "Parametry modulu" a "Sociální a zdravotní pojištění, náhrady za nemoc". Stačí myší najet na červeně označené pole a zobrazí se nápověde se správnou částkou podle období. Dvojklikem myši zapíšete aktuální platnou sazbu.

-  Hlavní změnou pro rok 2021 je zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně. Nově se danípříjem nad čtyřnásobek průměrné mzdy sazbou 23% (§38h zák. 586/1992). S tím si KOSYS poradí a provede automaticky. Vše záleží na nastavených parametrech mezd (např. průměrná mzda) viz výše.

- Zvýšila se částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (sdělení MPSV č436/2020 Sb.) a v zákoně o dani z příjmů (§6 odst 4, písm b) došlo k "sjednocení" hranice srážková/zálohová na tuto částku. Do částky 3499 včetně použijete MS44a (jen srážková daň), pro částku rovnající se 3500Kč použijete MS44b (srážková+soc+zdr) a pro částku od 3501Kč použijete MS44c (zálohová+soc+zdr).

- "Stravenkový paušál" - peněžitý příspěvek na stravování můžete vyplácet přes mzdovou složku 706 až do výše 70% horní hranice stravného a nastaveným kódem v poli STRAVA v kmeni na "N". V parametrech si nastavíte mzdovou složku 706 jako privátní a zadáte SAZBU ve výši denní částky stravenkového paušálu za odpracovanou směnu. V roce 2021 je maximální částka 75,60Kč. Pokud se rozhodnete zaměstnanci vyplatit vyšší částku, pak nastavíte MS706 stejně a dále u MS70d nastavíte sazbu nad tuto hranici, která je pro firmu daňovým nákladem, ale zaměstnanci je stržena daň, zdravotní i sociální. Pro tento případ musí mít zaměstnanec v kmeni u STRAVA zadán kód "K". Do odchylek ani srážek se MS706 a MS70d nezadává, je vypočtena automaticky podle odpracovaných dnů. Pro nepravidelnou pracovní dobu zadáváte příspěvek na stravu mzdovou složkou MS70 do odchylek.

Podrobný návod k nastavení peněžitého příspěvku na stravu zde.

- Podle §35ba (zák.586/1992) se zvyšuje sleva na dani na poplatníka na 2320Kč. Změnu provedete v evidenci pracovníků kliknutím do sloupce SDPOPLATNIK a tlačítkem "Hromadná změna". Daňové zvýhodnění na děti podle §35c zůstává stejné jako loni. Zrušena hranice 60300 pro maximální roční bonus, ale zůstává zachována měsíční 5025Kč (§35d).

- Dovolená se uvádí v kmeni ve dnech, ale zároveň se přepočítává na hodiny podle stanovené týdenní pracovní doby. Do odchylek zadáváte dovolenou stejným způsobem jako dosud OD/DO nebo v hodinách. Na pásku se uvádí zůstatky v dnech i hodinách. Sestava krácení dovolené při přechodu na 02/2021 bude ještě upravena.

Inventarizace rozvahových účtů (saldo)

V bankovních výpisech zkontrolujte konečný stav ve funkci "Kontrola". Program porovnává bankovní výpisy s účtem 221 a budete upozorněni na případné nesrovnalosti ve sloupci "Chyba".

V účetnictví ve funkci "Tisk" spusťte "Předvahu", která vytiskne všechny účty u zaúčtovaných dokladů včetně počátečních a konečných stavů a provede kontrolu na správnost účtování. Jako chyby naleznete v sestavě účtování na neexistující účty v osnově, účtování na syntetický a analytický účet současně a rozdílem bude označen nesouhlas mezi MD a DAL. Tlačítkem "Kontrola" v účetnictví spustíte automatickou kontrolu knih faktur na účetnictví, dph, peněz na cestě (převod do pokladen), nespárované doklady na vybraném účtu... Roční uzávěrka je popsána v kap. 4.18. příručky KOSYS.

Cizí měna

U cizí měny v bankovních výpisech a pokladnách spusťte tlačítkem "Kurzové rozdíly" automatický výpočet. Zadejte kurz vyhlášený ČNB a datum ke konci roku. Stav bankovního účtu a účtu 221 v účetnictví se může lišit o haléře, což je třeba dorovnat interním dokladem. Dokud nebude souhlasit konečný stav bankovního výpisu a účtu 221, nelze kurzový rozdíl spustit.

Ve fakturách odeslaných a přijatých spustíte kurzové rozdíly u nezaplacených tlačítkem "Tisk - Výpočet kurzových rozdílů". Funkci je nutné spustit 31.12. Nelze spouštět zpětně nebo vracet výpočet zpět. Zkušebně si můžete vytisknout sestavu bez změn a účtování. Detailní popis funkce naleznete v příručce KOSYS.

Inventura skladu

Ve skladu nejprve vytiskněte "inventurní soupisy", zjistěte rozdíly ve stavu skladu a upravte buď přímo na kartě (zaúčtuje se jako manko nebo přebytek) nebo ve funkci "pohyb-inventura". 

Nepopisujeme zde kompletní uzávěrku, jen odpovědi na nejčastější dotazy k uzávěrce.