Nový rok, uzávěrka

V KOSYSu, v jednom z mála účetních programů, můžete zpracovávat nový i starý rok současně, aniž byste museli zakládat novou knihovnu a kopírovat záznamy. Všechny uzávěrkové operace se provádějí na základě zadaného období a tak i hospodářský rok může být odlišný od kalendářního. Na poradenských linkách se opakují stejné dotazy a tak zde uvádíme pár tipů:

Změna sazby DPH od 1.1.2024

Od Nového roku dochází k zrušení druhé snížené sazby dph ve výši 10% a snížení první sazby na 12%. Nastavení provedete po vstupu do datové knihovny v PARAMETRY, kde do řádku označeného "řádné" zapíšete 0/12/21 a do řádku "řádné - dočasné" pak 10/15/21:

tabulka sazeb dph

Pokud používáte sklad, pak hromadnou změnu sazby u skladových položek v ČÍSELNÍKu provedete tlačítkem "Změna cen" na spodní liště:Při fakturaci v roce 2024 se sazbou roku 2023, použijete před zadáním položek faktury výběr sazby dph "řádné - dočasné":MZDY 2024

Změny parametrů pro výpočet mezd. Po přechodu na 01/2024 klikněte pravou myší na ikonu modulu MZDY a do každého červeně zvýrazněného pole klikněte dvojklikem myši. Parametry se nastaví automaticky na správnou hodnotu. Nová srážka nemocenského pojištění zaměstnance ve výši 0,6% se doplní na záložce "Sociální a zdravotní pojištění".
- Minimální mzda 18900, hodinová 112,50 (NV č.396/2023 Sb.)
- Průměrná mzda 43967Kč (NV č.286/2023 Sb.)
- Redukční hranice I. 1466, II. 2199, III. 4397
- Snížení normativních nákladů na bydlení na 14197Kč. Zákonem 407/2023 se ruší §26a s navýšením o 1400Kč. Ovlivní výpočet exekuce.
- Vyhláškou 397/2023 se snižuje paušální částka náhrady paušálních výdajů za práci na dálku na 4,50Kč/hod. (mzdová složka 70e).
- Paušální stravné se mění vyhláškou 398/2023, §3 písm a, 70% hranice z horní sazby (166) je nově 116,20Kč
- Nová mzdová složka 70f BENEFIT pro osvobozené benefity do výše 1/2 průměrné mzdy za zdaňovací období. MS se nenačítá do čisté mzdy ani do čistého příjmu, nedaní se a neodvádí soc a zdr. Jakmile přesáhne uvedenou hranici (i za více měsíců), bude nad tuto hranici použita MS707 a zdaněno spolu s odvodem soc. a zdr.
- Snížena hranice pro zdanění 15% a 23% ze 48násobku průměrné mzdy na 36násobek. Do 36násobku se daní 15% a vše nad pak 23%.
- Prohlášení poplatníka, vzor č. 27. Nový formulář pouze na tlačítku TISK, doplnění do interaktivního PDF není již ze strany Finanční správy podporováno.
- Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti (zálohová), vzor formuláře 31.
- Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti (srážková), vzor č. 10.

Fakturace - nastavení řady

Ti uživatelé, kteří používají více řad dokladů u faktur odeslaných a přijatých, by si měli nastavit např. řadu 2024xxxx v "parametrech" datové knihovny, záložka "předkontace a řady". Pak program faktury čísluje do starého nebo nového roku podle vybrané řady. Nově lze v konkrétní řadě zablkokovat vytváření nových faktury, abyste nevystavovali doklady do starého roku, pokud je již uzavřen. Ostatní doklady, jako např. příjemka skladu S+ nebo pokladní doklady, jsou číslovány automaticky podle období, do kterého doklad pořizujete.

Inventarizace rozvahových účtů (saldo)

V bankovních výpisech zkontrolujte konečný stav ve funkci "Kontrola". Program porovnává bankovní výpisy s účtem 221 a budete upozorněni na případné nesrovnalosti ve sloupci "Chyba".

V účetnictví ve funkci "Tisk" spusťte "Předvahu", která vytiskne všechny účty u zaúčtovaných dokladů včetně počátečních a konečných stavů a provede kontrolu na správnost účtování. Jako chyby naleznete v sestavě účtování na neexistující účty v osnově, účtování na syntetický a analytický účet současně a rozdílem bude označen nesouhlas mezi MD a DAL. Tlačítkem "Kontrola" v účetnictví spustíte automatickou kontrolu knih faktur na účetnictví, dph, peněz na cestě (převod do pokladen), nespárované doklady na vybraném účtu... Roční uzávěrka je popsána v kap. 4.18. příručky KOSYS.

Cizí měna

U cizí měny v bankovních výpisech a pokladnách spusťte tlačítkem "Kurzové rozdíly" automatický výpočet. Zadejte kurz vyhlášený ČNB a datum ke konci roku. Stav bankovního účtu a účtu 221 v účetnictví se může lišit o haléře, což je třeba dorovnat interním dokladem. Dokud nebude souhlasit konečný stav bankovního výpisu a účtu 221, nelze kurzový rozdíl spustit.

Ve fakturách odeslaných a přijatých spustíte kurzové rozdíly u nezaplacených tlačítkem "Tisk - Výpočet kurzových rozdílů". Funkci je nutné spustit 31.12. Nelze spouštět zpětně nebo vracet výpočet zpět. Zkušebně si můžete vytisknout sestavu bez změn a účtování. Detailní popis funkce naleznete v příručce KOSYS.

Inventura skladu

Ve skladu nejprve vytiskněte "inventurní soupisy", zjistěte rozdíly ve stavu skladu a upravte buď přímo na kartě (zaúčtuje se jako manko nebo přebytek) nebo ve funkci "pohyb-inventura". 

Nepopisujeme zde kompletní uzávěrku, jen odpovědi na nejčastější dotazy k uzávěrce.