Upgrade 2024-2025

 

 

Podmínky a cena

Koncem července Vám bude doručena proforma na Upgrade 2024/2025. Poplatek za nové verze pro období 1.8.2024-31.7.2025 je ve výši 2.200,-Kč bez DPH (2662 Kč s DPH) a platí se za každou stanici v síti a každé lokální pracoviště.

Pokud uživatel poplatek zaplacen nemá, může nadále pracovat v KOSYSu, ale nejsou pro něj zpřístupněny nové verze. Pokud nebude placen UPGRADE déle než dva roky, bude licence vyřazena z evidence uživatelů. Starší instalační soubory než 1 rok jsou poskytovány za úplatu. 

Používáte méně licencí?

Pokud používáte v síti méně stanic, poplatek nemusíte hradit v plné výši, zaplatíte jen za používané stanice. Při nezaplacení nebo zaplacení za méně stanic, zůstává v platnosti původní licence a poplatek je možno kdykoliv doplatit. Po zaplacení bude licence uvolněna pro nové verze a majiteli bude zaslán daňový doklad. Poslední 4 číslice variabilního symbolu jsou číslem licence, která bude po platbě uvolněna.

Proč službu využít?

 

- zajištění kompatibility dat s předešlými verzemi

- zajištění možnosti změny datové nebo instalační hlavičky

- sw přizpůsobujeme legislativním změnám

- sw přizpůsobujeme aktuálnímu prostředí Microsoft Windows

- sw modernizujeme, aby ulehčil a zjednodušil vaši práci

- přístup k nejnovějším verzím zdarma a kdykoli

- aktuální příručka v elektronické podobě

- technická pomoc na podpora@kosys.cz

 

Nové verze jsou ke stažení zde ...